Fysiotherapie bij paarden

Paard 1Anders dan bij de gezelschapsdieren is in de juiste balans krijgen en houden van paarden van vele factoren afhankelijk. Alleen al door het berijden van paarden brengen wij ze uit hun natuurlijke balans.

Bij de behandeling van paarden kan er onderscheid worden gemaakt tussen:

-Curatieve zorg. Hieronder verstaan we het behandelen van blessures/stoornissen in het bewegingsapparaat, die als gevolg van spier-, pees-, gewricht- en wondproblemen zijn ontstaan.
-Preventieve zorg. Deze behandeling bestaat vooral uit sportmedische begeleiding, al dan niet in samenwerking met een dierenarts en/of trainer.

Paard 2Een dierenfysiotherapeut heeft altijd eerst een gesprek met de eigenaar, waarbij de klachten in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt het paard geobserveerd: onbelast én, indien nodig, onder de ruiter.

Daarna volgt een onderzoek, waarbij metingen worden verricht en testen worden afgenomen. De diagnose en het behandelplan zullen aansluitend met de eigenaar besproken worden. Indien nodig vind er ook overleg met uw dierenarts plaats.

De problemen bij een paard kunnen verschillende oorzaken hebben. Het paard kan dit op vele manieren uiten, bijvoorbeeld door onregelmatig of kreupel lopen, aansingel-problemen, scheef lopen, moeilijk rechts- of linksom willen lopen, bokken en steigeren. Om een herhaling te voorkomen, is het belangrijk de werkelijke oorzaak te achterhalen en oplossingen aan te dragen. Bij oplossingen kan ook gedacht worden aan een correct hoefbeslag of een optimaal passend zadel, tandheelkundige zorg, het verbeteren van de rijvaardigheid van de ruiter (middels de daarbij behorende instructies). Ook de eventuele fysieke klachten van de ruiter, te weten rug-, nek- en heup- en andere lichamelijke problemen komen aan bod. Immers ook dit kunnen redenen zijn, waardoor het paard ongewild verkeerd wordt belast.

Behandelling paard:

Paard 3Bewegingstherapie: Het doelgericht uitvoeren of laten uitvoeren van bewegingen, dit ter vermindering van stijfheid en ter verbetering van spierkracht en stabiliteit.
Hieronder vallen ook alle trainingsadviezen omtrent het opbouwen van de belastbaarheid middels een stappenplan, het werken aan de longe,
het trainen met grondbalkjes ter verbetering van de coördinatie en de sportieve begeleiding.

-Massage: Hiervoor worden verschillende technieken toegepast. Het doel is de circulatie te verbeteren, de spierspanning te normaliseren en de eventueel aanwezige zwelling te verminderen.

-Adviezen: Tijdens en na de behandelingen zal de dierenfysiotherapeut adviezen geven, om zodoende het herstel te bevorderen en een herhaling van de problemen te voorkomen.

Deze adviezen kunnen betrekking hebben op voeding, rust en/of beweging, de bodem waarop getraind wordt, stalmanagement en rijtechniek.

Paarden zijn in staat snel op fysiotherapie te reageren. Meestal zijn 4 tot 6 behandelingen voldoende om de problemen bij uw paard weg te nemen.

nvfd